gửi lời chào

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
anhgon
Posts: 12
Joined: Mon 07 Oct, 2013 12:20 pm
Location: quangtri

gửi lời chào

Post by anhgon » Mon 07 Oct, 2013 2:38 pm

xin chào tất cả anh chị em có cùng sở thích sưu tầm tiền. xin đươc làm quen các bạn để cùng chia sẻ ,học hỏi ,giao lưu ,mong tìm được niềm vui trên diển đàn .xin cám ơn !

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest