Comleted MPC Series 681 Set (Military Payment Certficate)

Post Reply
User avatar
VSD
Posts: 147
Joined: Wed 29 Apr, 2009 5:43 pm
Location: New Jersey - USA
Contact:

Comleted MPC Series 681 Set (Military Payment Certficate)

Post by VSD » Tue 02 Jun, 2009 8:29 pm

Bộ này đã gom đủ, Series of 681

Image

Image
Vietsshadow

User avatar
NguoiPhoNui
Posts: 15
Joined: Mon 27 Apr, 2009 12:08 pm
Location: TP.HCM

Post by NguoiPhoNui » Tue 02 Jun, 2009 8:32 pm

Nhìn mê quá! Núi sẽ cố gắng chạy đua với bác VSD. Bộ này Núi mới có 2 tờ thôi. hì hì. Còn phải chạy đường trường đây, :P :roll:

Post Reply

Return to “VSD's collection”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest