Sắc phong cổ của VN

Câu lạc bộ sưu tầm tiền Tràng An
Post Reply
User avatar
quang_hanvet
Posts: 30
Joined: Fri 08 Aug, 2008 7:25 am
Location: Hà Nội

Sắc phong cổ của VN

Post by quang_hanvet » Tue 22 Sep, 2009 3:46 am

Kính gửi các anh
Có 1 bài viết mời về 1 sắc phong bằng lụa (hiện nay được cho là dài nhất VN). Mời các anh em cùng đọc cho vui.
Xin cảm ơn
http://megafun.vn/channel/1881/2009/09/43238/

Post Reply

Return to “Tràng An Numismatic Club”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest