LOGO của CLB sưu tầm tiền Tràng An

Câu lạc bộ sưu tầm tiền Tràng An
Post Reply
User avatar
NguyenToanThang
Posts: 571
Joined: Tue 30 May, 2006 7:41 am

LOGO của CLB sưu tầm tiền Tràng An

Post by NguyenToanThang » Sat 09 May, 2009 10:29 am

Sau một thời gian và được sự giúp đỡ nhiệt tình của Bạn Quỳnh - Chủ website www.azlogo.net, Câu lạc bộ sưu tầm tiền Tràng An đã chọn lựa được logo của mình. Theo kế hoạch Logo sẽ được đăng ký bản quyền và các thành viên sẽ sử dụng Logo để làm avatar. Xin được giới thiệu với các thành viên trên diễn đàn của diễn đàn Viet-numis hình ảnh của Logo này.

Hình ảnh kích thước lớn

Image

Hình dùng cho thành viên sử dụng làm Avatar

Image

Post Reply

Return to “Tràng An Numismatic Club”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest