Tiền dân gian đúc / Tiền bùa / Hoa tiền...

Câu lạc bộ sưu tầm tiền Tràng An
User avatar
datTDT
Posts: 141
Joined: Sun 17 Dec, 2006 10:41 am
Location: Hue Viet Nam

Post by datTDT » Wed 04 Jan, 2012 10:01 am

Chúc mừng Bác Ngọc Hải có viên Hồng Đức rất đẹp.

Tình cờ thấy có bài viết này có liên quan đến tiền Hồng Đức, các Bác tham khảo thử xem.


http://khoahocnet.com/2011/12/22/bs-ngu ... %e1%bb%95/

:D :D :lol: :lol: :P

Post Reply

Return to “Tràng An Numismatic Club”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest