Tiền bạc có đống dấu (chopmark coins)

Tiền kim loại do Pháp, Mexico, Tây Ban Nha và các nước khác lưu hành tại Việt Nam
Post Reply
gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Tiền bạc có đống dấu (chopmark coins)

Post by gdanh » Sun 21 Jan, 2007 9:27 pm

Xin giao lưu cùng các bạn đồng tiền bạc có đống dấu.

Image

Image
gdanh

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Đông Dương ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest