cho tui hỏi : Đồng bạc đông dương sản xuất năm 1829 này giá bao nhiêu vậy?

Tiền kim loại do Pháp, Mexico, Tây Ban Nha và các nước khác lưu hành tại Việt Nam
Post Reply
avabenz
Posts: 2
Joined: Sun 09 Mar, 2014 3:24 pm
Location: nhat tan , tay ho ha noi

cho tui hỏi : Đồng bạc đông dương sản xuất n

Post by avabenz » Sun 09 Mar, 2014 3:33 pm

cho tui hỏi : Đồng bạc đông dương sản xuất năm 1829 này giá bao nhiêu vậy?

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Tue 11 Mar, 2014 3:16 am

Fake
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Đông Dương ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest