Page 1 of 1

Đồng bạc trắng

Posted: Mon 20 Feb, 2012 3:26 am
by van_vo
Nhà em co vài đồng bạc trằng từ thời bà cố để lại (thật 100%). có hình nữ thần tự do sx 1906. không biết giá trị của nó là bao nhiêu ai biết thì cho mình biết với

Posted: Mon 20 Feb, 2012 5:02 am
by duongdoh
Giá bạc kitco hôm nay đây bác
Silver & PGMs
Feb 20, 2012 00:00 NY Time
Silver 33.50 +0.22
Platinum 1643.00 +10.00
Palladium 693.00 +9.00
Rhodium 1,475.00 0.0
bạc 1 Piastre chưa được 1 ounce, thôi thì cứ coi như là 1 ounce đi
33.5* 20850 là ra số tiền

Posted: Mon 20 Feb, 2012 6:53 am
by van_vo
rẻ nhĩ vậy ma co ngươi hoi mua voi gia 1 tr5 ,de lam ky niem vay

Posted: Mon 20 Feb, 2012 7:03 am
by duongdoh
giá tốt quá sao bạn không bán đi, gấp mấy lần giá bạc