Page 1 of 1

Xu bạc Indochina lỗi ????????

Posted: Thu 22 Jul, 2010 12:57 pm
by anhnt_icb
Mới nhặt được xu Indochina này. Các bác cho ý kiến nhé.
Indochina 10 cents 1885
ImageImage
ImageImage[/url]