TIỀN KIM LOẠI DÙNG TẠI BẮC KỲ---

Tiền kim loại do Pháp, Mexico, Tây Ban Nha và các nước khác lưu hành tại Việt Nam
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIỀN KIM LOẠI DÙNG TẠI BẮC KỲ---

Post by nt » Sun 10 May, 2009 7:49 am

Bắc Kỳ do Pháp bảo hộ và nằm trong Liên Hiệp Pháp do hiệp định Tientsin và Hue năm 1884..
Năm 1905, Pháp cho phát hành đồng tiền xu đầu tiên để xử dụng tại xứ Bắc Kỳ Bảo Hộ
Số lượng tiền xu đúc cho lưu hành là 60 000 đồng.
Sau đó tự động chuyển qua xử dụng thống nhất tiền cắc Đông Dương cho toàn cõi Đông Dương..
Mặt 1 in chữ Hoa =Thông Bảo--Lục bách phân chi nhất.=(1/600)
Mặt 2 in chữ Pháp= Protectorat du Tonkin
Chất liệu= Chì (Zinc). Đúc tại Paris--
Theo sách thì Đồng này có Giả và Thật.
Thật:=Dầy : 1.5 mm--- Nặng =4.8g
Giả: =Dầy: 0.9 mm---Nặng:=2.14g.
Ký hiệu Catalog= KM # 1.
Một đồng cắc mang nhiều tính lịch sử.:roll: =D>

Image

Happy Collecting... :D :-({|=

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Đông Dương ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest