Page 1 of 1

Tiền xu Pháp 1875K và anh em

Posted: Sun 10 May, 2009 6:23 am
by 9PN
Đồng 1 CENTIME 1875 K dùng tại Nam Kỳ (Cochinchine), được đúc tại BORDEAUX, Pháp với số lượng 10.000.

ImageImage

Theo Catalog thì lổ tròn được đục tại xưởng Paris Mint, Pháp.
Theo tin VN thì Pháp đem qua như những đồng không có lổ nhưng vì không có giống như tiền VN nên đã đem đục lổ tại xưởng BASON, Saigon đễ dập lổ. Mặc dù có lổ nhưng cũng không ưa chuộng trong dân nên sau này phát hành loại SAPEQUE (1879) có lổ vuông.


Nhỉn đồng 1875K này thì phải là anh em sinh đôi với đồng đem qua VN:

Image
Image


Dòng tiền anh em được tiêu xài tại Pháp và có luôn đồng 1875K.

Có thêm vài năm khác nữa nhưng chưa tìm ra để vớt..

1 CENTIME 1872 A, đúc tại PARIS Mint, số lượng 1.250.000
1 CENTIME 1875 A, đúc tại PARIS Mint, số lượng 2.000.000
1 CENTIME 1875 K, đúc tại BORDEAUX Mint, số lượng 1.500.000. Đồng này không lổ.
1 CENTIME 1878 A, đúc tại PARIS Mint, số lượng 1.500.000
1 CENTIME 1879 A, đúc tại PARIS Mint, số lượng 800.000
1 CENTIME 1894 A, đúc tại PARIS Mint, số lượng 500.000
1 CENTIME 1895 A, đúc tại PARIS Mint, số lượng 3.000.000


ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Posted: Mon 11 May, 2009 4:22 am
by nguyen_thong
loại này mà có dùi lỗ là hiếm lắm! chú 9 có toàn xu đẹp không hà! "thèm quá"
hjhj

Posted: Sat 16 May, 2009 4:43 pm
by 9PN
Loại này 5c, 1871K không dùi lổ mà chỉ xài ở Pháp thôi.
Anh em đua nhau dùng ESNIPER - để computer đánh giùm không à.


Image

Bạn xem để thấy Ebay giết nhau như thế nào. Xem những giây phút cuối cùng... :lol: :P :lol: