2004 vietnam 100 dong fisherman

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

2004 vietnam 100 dong fisherman

Post by brendanlam » Thu 02 Oct, 2014 11:59 pm

Trong art-hanoi minh co nghe noi toi dong nay. Khong biet co bac nao co hinh cua dong nay khong?

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sun 12 Oct, 2014 9:15 pm

Đây là hình chụp lại từ catalog của H.Daniel ( chụp lại từ Schön ), bác xem tạm
Attachments
mid_Photo___Fisherman.jpg
mid_Photo___Fisherman.jpg (29.41 KiB) Viewed 4273 times

brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

Post by brendanlam » Mon 13 Oct, 2014 5:25 am

Bac Viet-numis co biet la tong cong co bao nhieu dong khong vay? ( mintage)

brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

Post by brendanlam » Mon 13 Oct, 2014 5:26 am

Bac Viet-numis co biet la tong cong co bao nhieu dong khong vay? ( mintage)

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 15 Oct, 2014 5:38 pm

Trong sách Tiền Vietnam của tác giả Daniel có liệt kê vài coins của CHXHCNVN chỉ thấy bóng mà chưa thấy hình...???
page 4-97/98 và 4/91. Đó là các coins:

1---2000: con Mang--Số lượng Minted: Không biết..??
2---2000: gà Lôi...Số lượng Minted: Không biết...???
3---2000: con Vọc..Số lượng Mint: không biết..??
4---2004: Athen : Người quăng lưới--Minted: 10000 Pieces.
5---2004: Athen: Môn Cầu Lông--Minted: 10000 pieces
6---2004: Athen: Tae Kwon Do nữ---Minted: 500 pieces.
Với ghi chú: All these coins are extremely difficult to find in any grade......
They are known only because they are illustrated in the Shoen Welt Munzkatalog ,20 Jahrhubdret catalog...


Đại sư phụ sưu tầm như Sema- Art-Hanoi còn không có..., không biết ai có đây...?????

Bó tay...
:twisted: [-X [-o<

brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

Post by brendanlam » Wed 15 Oct, 2014 8:24 pm

Bac nt co hinh cua ba dong nay co hinh ra sao khong?

1---2000: con Mang--Số lượng Minted: Không biết..??
2---2000: gà Lôi...Số lượng Minted: Không biết...???
3---2000: con Vọc..Số lượng Mint: không biết..??

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 15 Oct, 2014 9:23 pm

brendanlam wrote:Bac nt co hinh cua ba dong nay co hinh ra sao khong?

1---2000: con Mang--Số lượng Minted: Không biết..??
2---2000: gà Lôi...Số lượng Minted: Không biết...???
3---2000: con Vọc..Số lượng Mint: không biết..??
Hình trong sách.....Không scan hình ra đây vì bản quyền... Sorry vậy.. :lol:

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest