Page 1 of 1

1989 Vietnam -100th Birth of Ho Chi Minh 500 dong (gold)

Posted: Sat 26 Apr, 2014 4:07 am
by brendanlam
Xin cho em hoi cac bac co biet gio ve 500 dong tien vang ky niem 100th ho chi minh khong? Em chi biet la dong tien vang nay đươc CUBA lam tang cho vietnam. Nhung Khong biet la co bao nhieu dong?

Re: 1989 Vietnam -100th Birth of Ho Chi Minh 500 dong (gold)

Posted: Sat 26 Apr, 2014 6:18 am
by nt
brendanlam wrote:Xin cho em hoi cac bac co biet gio ve 500 dong tien vang ky niem 100th ho chi minh khong? Em chi biet la dong tien vang nay đươc CUBA lam tang cho vietnam. Nhung Khong biet la co bao nhieu dong?
Coin đó là đây....:D
Image

Có rao bán trong Chợ Huyện mà vẫn ế hàng. ......!!?? Chắc lại nhờ anh Ebay rối...:D
:lol:

Posted: Sat 26 Apr, 2014 12:56 pm
by brendanlam
Ban dinh ban bao nhieu vay? Email cho minh di brendanlam@hotmail.com

Posted: Sat 26 Apr, 2014 12:56 pm
by brendanlam
Ban dinh ban bao nhieu vay? Email cho minh di brendanlam@hotmail.com

Posted: Sat 26 Apr, 2014 2:13 pm
by viet-numis
Theo catalog của H.A.Daniel III thì số lượng là 110 đồng.

Posted: Sat 26 Apr, 2014 3:10 pm
by brendanlam
Cam on bac, minh thay sao tien Vietnam thương lam chi co 110, khong biet so do co y nghia gi nua.