Page 1 of 1

Làm tại Thaí Lan?

Posted: Fri 27 Nov, 2009 11:22 pm
by Khải-SG
Nhờ mấy bác xem giúp chữ Đức. Có phải họ nói đồng nầy dập tại Thái Lan ?

VIETNAM 100 DÖNG 1988 - KÖNIGLICHE BARKE AUS THAILAND
Silbermünze 16 gr - 999/000 - 13 mm
Schönes Schiffsmotiv einer Bark aus Thailand
Schön-Katalog: 84 - Bewertung: € 30,00

Image

Posted: Sat 28 Nov, 2009 12:03 am
by 9PN
Google dịch: Thuyền Hoàng Gia từ Thái Lan.

Image


.

Posted: Sat 28 Nov, 2009 5:08 pm
by Khải-SG
Cám ơn bác 9. Em quên vụ dịch máy nầy. Thì ra họ nói chiếc thuyền rồng của hoàng gia Thái Lan. Xem tem cùng năm 1983.

Image