Tiền kỷ niệm nhiều mẫu khác nhau

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền kỷ niệm nhiều mẫu khác nhau

Post by 9PN » Sun 04 Oct, 2009 9:40 pm

Không biết 1 lò đúc hay là 2 nhưng...thấy nó khác... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Image

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 04 Oct, 2009 10:07 pm

Thêm 1 đồng lạ... :P :P :P

Image

Image

Đồng bên trái có đường viền trơn....

Image.

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest