Tiền kỷ niệm Việt Nam loại mệnh giá 10 đồng

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Tiền kỷ niệm Việt Nam loại mệnh giá 10 đồng

Post by viet-numis » Mon 10 Aug, 2009 4:28 pm

Đi kèm với các loại tiền kỷ niệm mệnh giá 100 đồng bằng bạc, thường xuất hiên loại mệnh giá 10 đồng, cùng thiết kế với kích thước nhỏ hơn và chất liệu không phải kim loại quý. Mời các bác giao lưu.
67f85162b784786d2ca3b2b15bc158a0.jpg
67f85162b784786d2ca3b2b15bc158a0.jpg (96.58 KiB) Viewed 2684 times
e6281853f589cc3075d818dd7ac63b6d.jpg
e6281853f589cc3075d818dd7ac63b6d.jpg (98.7 KiB) Viewed 2684 times

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 10 Aug, 2009 10:42 pm

PHỤ GIÚP VỚI BÁC HAI CHÚ ĐƯỜI ƯƠI KHÁC HỌ...??:D
1----Chú này đười ươi Bạch Tạng à nghe...:D
Image

2---Chú này cũng là đười ươi Bạch Tạng,,chắc là đười ươi mẹ nên có bế em bé..???
Image

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sat 03 Jul, 2010 10:15 am

Tạm biệt Brasil, hẹn gặp lại tại World Cup 2014
abbdb6136fc8bf6c28277bf03e6542c1.jpg
abbdb6136fc8bf6c28277bf03e6542c1.jpg (111.56 KiB) Viewed 2683 times

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sun 25 Jul, 2010 9:29 pm

Dư âm World Cup ...:D
aa852efd24c73bdb417e0bee9a8f0b30.jpg
aa852efd24c73bdb417e0bee9a8f0b30.jpg (58.91 KiB) Viewed 2682 times

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest