Piedfort : Km#32 1990 100 Đồng - Thế vận hội mùa đông - Albertville

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Piedfort : Km#32 1990 100 Đồng - Thế vận hội mùa

Post by viet-numis » Sun 12 Jul, 2009 10:05 pm

Chất liệu bạc 0.999, do Cuba đúc. Đồng thường nặng 16g, đồng piedfort nặng 32 g với số lượng được đúc ra là 110 đồng.

[fullalbumimg]658[/fullalbumimg]

mạnh mẽ mọi lơi
Posts: 2
Joined: Thu 23 Aug, 2012 7:55 pm

Post by mạnh mẽ mọi lơi » Sun 09 Sep, 2012 8:59 pm

Đồng này đấu giá trên ebay những 351 EUR... Tặng em may ra em lấy :mrgreen:

http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... true&rt=nc

Mai Trần Bảo Duy
Posts: 18
Joined: Tue 06 Nov, 2012 6:11 pm
Location: Tp HCM

Post by Mai Trần Bảo Duy » Thu 08 Nov, 2012 3:20 pm

Đẹp quá! Thèm quá! Đêm nay mất ngủ nữa rồi!

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest