Page 1 of 1

Galvano

Posted: Wed 21 Jun, 2006 7:01 am
by viet-numis
Mọi người xem đồng tiền này

http://art-hanoi.com/collection/vncoins/vn-km40a-o.jpg
http://art-hanoi.com/collection/vncoins/vn-km40a-r.jpg

và đây là galvano của nó (trong bộ sưu tập của Howard Daniel),đường kính khoảng 30 cm. Sau khi họa sỹ thiết kế xong, người ta sẽ tạo một mẫu dương bản (lồi), gọi là galvano. Chất liệu thường bằng thạch cao (đã được xử lý cho cứng hơn) hoặc kim loại. Mẫu này sau đó sẽ được sử dụng để chế tạo khuôn đúc tiền.

Image