Page 1 of 1

Nordic Gold, 1000 đồng - Tiền Kỷ Niệm Việt Nam

Posted: Sun 28 Sep, 2008 1:24 am
by 9PN
Singapore Mint có làm 2 loại tiền Kỳ niệm Việt Nam mệnh giá 1000 đồng. Họ dùng kim loại pha màu vàng và gọi đó là "Nordic Gold".

Kim loại dùng để làm đồng tiền này thì không có vàng. Chỉ có copper, aluminium, zinc, và tin. Tính theo phần trăm thì 89% copper, 5% aluminium, 5% zinc, và 1% tin.

Swedish Mint là công ty làm theo kim loại này cho đồng tiền 10 kronor của họ năm 1991. Nó cũng đã làm cho người dân không phân biệt được loại tiền vàng thật 10 kronor từ năm 1873 đến 1901.

Loại tiền có màu vàng này bây giờ rất thông dụng và rất nhiều quốc gia dùng công thức này để làm tiền xu lưu hành trên nhiều thế giới.


ImageImage

Image

Image

.

Posted: Mon 13 Oct, 2008 12:40 am
by 9PN
Đây là loại Norrdic Gold Coin Việt Nam thứ 2 mà Singapore Mint đã làm.
Đồng này cũng như đồng trên nhưng lại không thấy nhiều trên thị trường và ngay cả Singapore Mint...


ImageImage

ImageImage


.