Page 2 of 2

Posted: Wed 02 Apr, 2014 4:38 pm
by nt
Đó cũng là lý do, tôi thường hòi nguồn ở đâu cho mọi tin ...??
Tin hấp dẫn mà không có nguồn thì độ tin cậy cũng thấp... :lol: :lol:
Tuy nhiên cũng có nhiều bác xề xòa nói: " Nguồn gì bác ôi...Thất lạ thì đưa lên thôi... ai tin thì tin..không thì thôi...!!!"
Còn đưa tin mà bữa nay đăng..Mai âm thầm xoá thì lại là chuyện khác.....:D

Posted: Fri 11 Apr, 2014 7:00 pm
by viet-numis
Bác nt ơi, sách vở cũng có lúc sai.
Nếu có điều kiện thì tốt nhất là so sánh nhiều nguồn tin khác nhau.

01 tháng 4 sang năm, em sẽ bẳt đầu bằng " Theo TTXVH ... " :lol: