Page 1 of 1

Cach de tien

Posted: Thu 26 Feb, 2015 1:22 am
by brendanlam
Cac bac co the chia se cung em cach cac bac de tien nhu the nao khong? Tien cua em thi de theo loai.

Image

Image

Re: Cach de tien

Posted: Thu 26 Feb, 2015 11:09 am
by nt
Lưu giữ những đồng coins, người sưu tầm chỉ nhằm mục đích làm sao nhìn cho đẹp và dễ kiếm..
Cho nên 9 người 10 ý. :lol: Việc sấp xếp tuỳ ý chủ nhân, chứ chẳng có phương pháp nào toàn hảo..!!
Theo các bạn sưu tầm cho biết thì họ thường sắp xếp coins của họ theo các cách sau:
1---Xép theo kich cỗ (size): coins lới/nhỏ theo lớn/nhỏ...??
2---Xếp theo giá mặt ( denomination); 100d di theo 100d--10d đi theo 10d....??
3---Xếp theo chất liệu (material): coin đồng/bạc đi với coins đồng/bạc.???
4---Xếp theo năm phát hành (issued date); năm nào đi cùng năm ây...1986....2001..??
5---Xếp theo chủ đề (Topics): voi đi với voi..gà đi với gà..hay thể thao theo thể thao..??
6---Xếp theo số hiệu ( Catalog numbers): Dễ kiếm KM#1...KM# 26..??
7---Xếp theo hình thể (kind): coins tròn theo tròn, coins có rim đi theo rim..???
8---Xếp theo chất lượng (quality): coins Unc theo Unc....Coin Used theo Used...??
Chủ nhân tuỳ thích sấp xếp ra sao, miễn tiện lợi cho mình là OK... =D> :lol:

Re: Cach de tien

Posted: Thu 26 Feb, 2015 6:47 pm
by lqhn
Theo KM# :
IMG_8900.jpg