1986 vietnam 100 dong fencer KM#24.1&2

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

1986 vietnam 100 dong fencer KM#24.1&2

Post by brendanlam » Fri 23 Jan, 2015 10:44 pm

Image

Image

Co gi khac biet khong cac bac?

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: 1986 vietnam 100 dong fencer KM#24.1&2

Post by 9PN » Fri 23 Jan, 2015 11:36 pm

Có 2 loại. Số 100 đồng khác nhau... :lol:

lqhn
Posts: 8
Joined: Sun 18 Jan, 2015 1:15 am
Location: VN

Re: 1986 vietnam 100 dong fencer KM#24.1&2

Post by lqhn » Sun 01 Feb, 2015 5:21 pm

Theo Catalog của G.S.CUHAJ & THOMAST.MICHAEL (42nd Edition) thì KM#24.1 và KM#24.2 khác nhau ở mặt sau: Tiêu đề nằm gần hoặc xa cạnh đồng xu. Cái rắc rối ở chỗ là xu .1 thì Catalog ghi là nặng 6g còn .2 thì 12g.
Tôi có 2 xu (giống) .1 và .2 và đều nặng 12g. Vậy là còn KM#24.3 hoặc Catalog ghi nhầm (?).

Nhân tiện xin có ý kiến: do Standard Catalog of WORLD COINS mấy năm nay không cập nhật thêm xu VN (chỉ đến KM#80, trong khi thực tế có trên 120 xu), catalog của H.A.Daniel III thì không đủ, vậy nên chăng các nhà sưu tập quan tâm đến xu VN nên lập một "thớt" để trao đổi thông tin nhằm xác nhận việc tồn tại hay không một loại xu và trao đổi hình ảnh.

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest