1986 vietnam 100 dong GAN-GA-RY KM#23.1&2

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

1986 vietnam 100 dong GAN-GA-RY KM#23.1&2

Post by brendanlam » Fri 23 Jan, 2015 10:33 pm

Cac bac co thay gi dac biet giua 2 dong nay khong?

Image


Image

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests