Tiền kỷ niệm 1989

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Tiền kỷ niệm 1989

Post by viet-numis » Sun 04 Nov, 2007 6:12 pm

Đúc tại St-Peterbourg (Lêningrat, Liên Xô cũ), chất liệu hình như là đồng thau. Ai đó đã dùng đèn khò để thử xem có phải là vàng không :cry: Cùng đợt phát hành còn có đồng 10 đồng chùa 1 cột. Cùng thiết kết còn có chất liệu bằng bạc (http://art-hanoi.com/collection/vncoins/1989.html). Chất liệu bằng vàng liệu có tồn tại??

Galvano của 20 đồng

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=217

[fullalbumimg]514[/fullalbumimg] [fullalbumimg]515[/fullalbumimg]

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests