SEA GAMES

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

SEA GAMES

Post by vuthang » Sun 20 May, 2007 8:41 am

Tiền kỷ niệm 22nd Sea Games 2003

Image

Image

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 24 May, 2007 10:47 am

Cái này của bác vuthang được gọi là mề đay thì chính xác hơn vì không thấy mệnh giá đâu cả.

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest