Tiền Kỷ Niệm Việt Nam từ năm 1987-2000

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Kỷ Niệm Việt Nam từ năm 1987-2000

Post by 9PN » Sat 19 May, 2007 4:35 pm

Không biết công ty nước ngoài nào làm vì không có giấy tờ đi theo những tiền Kỷ Niệm này.
(có thể làm bên nước Đức??)
Một số có độ nặng, kích thước giống như hàng Sing.


ImageImage...ImageImage


.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 24 May, 2007 10:39 am

Đồng này thì đúng là ở Đức rồi. Chắc phải nhờ bác Mạnh Tuấn dịch xem nó nói cái gì?

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 12 Sep, 2007 3:07 am

Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới Về Lương Thực
10 và 100 đồng 1996: Hình ảnh giống, khác mệnh giá, khác kim loại:


10 đồng: Copper-Nickel, trong catalog ký hiệu KM49
100 đồng: Proof/Silver (20g. of 0.999) , trong catalog ký hiệu KM50


ImageImage


.

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest