Cổ phiếu của Công ty xe điện Bắc kì

Phát hành tại Đông Dương cho nhiều thể loại nhà băng, xe, nông nghiệp, xí nghiệp,....
Post Reply
User avatar
numismate
Posts: 66
Joined: Wed 11 Jul, 2007 5:17 am
Location: Hà Nội

Cổ phiếu của Công ty xe điện Bắc kì

Post by numismate » Mon 22 Dec, 2008 4:02 pm

Công ty xe điện Bắc kì
Công ty khuyết danh có số vốn năm triệu francs. Số tiền này được chia thành 50.000 cố phần, mỗi cổ phần trị giá 100 francs.
Phần chữ trong khung tròn bên phải: - Thuế con niêm do người mua cổ phần thanh toán. - thông báo về việc công ty được cấp phép hoạt động được đăng trên Công báo số ra ngày 22 tháng ba năm 1929.

Bản Điều lệ đ ược trình công chứng tại văn phòng của Thầy Blanchet, Chưởng khế tại Paris, ngày 20 tháng Chạp năm 1901. Bản Điều lệ này được sửa đổi sau các Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào các ngày mồng 4 tháng Chạp năm 1903, 22 tháng tư năm 1904, 13 tháng Giêng năm 1905, mồng 1 tháng Chạp năm 1927, mồng 5 tháng ba năm 1928, mồng 9 tháng ba năm 1929.
Trụ sở công ty tại Paris
Người giữ cổ phiếu này sở hữu một cổ phần trị giá 100 francs
Số 44128
Theo uỷ quyền của Hội đồng Quản trị (đã kí)
Một quản trị viên (đã kí)
Image
Image
Thông tin thêm về Công ty xe điện Bắc kì có
tại đây
Numismate

Post Reply

Return to “Cổ Phiếu/Tín Phiếu/Séc Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest