Cổ Phiếu nhà băng Đông Dương.

Phát hành tại Đông Dương cho nhiều thể loại nhà băng, xe, nông nghiệp, xí nghiệp,....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Cổ Phiếu nhà băng Đông Dương.

Post by 9PN » Mon 17 Nov, 2008 3:53 am

Image

Image

Tại có chử "Banque de L'Indochine" nên cũng thấy lạ ah.... :P :P
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 19 Jan, 2009 4:38 am

Image


.

Post Reply

Return to “Cổ Phiếu/Tín Phiếu/Séc Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest