Page 1 of 1

Công Phiếu - Chính Quyền Đông Dương.

Posted: Fri 14 Nov, 2008 5:15 am
by 9PN
Xem các bác đã quá... :P :P :P

Xin ké vài tờ Công Phiếu có lãi của Chính Quyền Đông Dương.


Image

Image

Image

.

Posted: Thu 11 Dec, 2008 6:50 am
by 9PN
Tín phiếu Quốc Trái Đông Pháp có xổ số.

Không chừng loại tín phiếu này có tiếng Việt đầu tiên... :P :P

Thực dân Tây của biết cách xổ số để dụ người ta mua thời ấy nữa chứ.. :lol: :lol: .Image

Image

ZOOM lớn để các bác xem rõ hơn...

Image

Mặt sau thì nhờ các bác dịch tiếng Việt qua tiếng Việt...vì người xưa viết thấy cũng lạ..

Image.