Công Phiếu - Chính Quyền Đông Dương.

Phát hành tại Đông Dương cho nhiều thể loại nhà băng, xe, nông nghiệp, xí nghiệp,....
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Công Phiếu - Chính Quyền Đông Dương.

Post by 9PN » Fri 14 Nov, 2008 5:15 am

Xem các bác đã quá... :P :P :P

Xin ké vài tờ Công Phiếu có lãi của Chính Quyền Đông Dương.


Image

Image

Image

.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 11 Dec, 2008 6:50 am

Tín phiếu Quốc Trái Đông Pháp có xổ số.

Không chừng loại tín phiếu này có tiếng Việt đầu tiên... :P :P

Thực dân Tây của biết cách xổ số để dụ người ta mua thời ấy nữa chứ.. :lol: :lol: .Image

Image

ZOOM lớn để các bác xem rõ hơn...

Image

Mặt sau thì nhờ các bác dịch tiếng Việt qua tiếng Việt...vì người xưa viết thấy cũng lạ..

Image.

Post Reply

Return to “Cổ Phiếu/Tín Phiếu/Séc Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest