Cổ phiếu Indo-Chine phát hành ở Pari vào thập niên 1920

Phát hành tại Đông Dương cho nhiều thể loại nhà băng, xe, nông nghiệp, xí nghiệp,....
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Cổ phiếu Indo-Chine phát hành ở Pari vào thập ni

Post by vuthang » Mon 23 Jun, 2008 12:37 pm

Mời các Bác tham khảo thêm ở đây

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/06/789747/


Image.

Post Reply

Return to “Cổ Phiếu/Tín Phiếu/Séc Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests