Bon chen 1 đồng tiền thưởng Hàm Nghi chưa biết thật giả, ae đừng cười nhé!

Tiền thưởng của vua, thương nhân đúc cho lưu hành - loại Thật và Giả
Post Reply

Post Reply

Return to “Tiền thưởng Vàng, Bạc và Đồng dưới thời nhà Nguyễn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest