Page 1 of 1

Tiền thưởng thời nhà Nguyễn - 4 chử

Posted: Mon 13 Feb, 2012 4:14 am
by 9PN
Vừa tìm ra bài của DatTDT về tiền thưởng của BS NAH nên cho vào đây để anh em dịch theo tiếng Việt...
Đầu năm giới thiệu các bác:

Đọc theo tài liệu BS NAH: Xuyên Chí Sơn Tăng

Tiền thưởng vua Minh Mạng

ImageImage

Tiền thưởng của China (mua trên Ebay) :P :lol: :lol: :lol: :P


ImageImage

Đường kính xu Chinois nhỏ hơn tiền vua Nguyễn 1 tí tẹo.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:Posted: Sun 19 Feb, 2012 2:20 am
by 9PN
Hôm nay giới thiệu thêm 2 xu nữa.
- Trọng lượng:
>>> Xu #1: 30.6 gr.
>>> Xu #2: 27.9 gr.

- Màu sắc thì hơi khác. Các bác cho ý kiến... :P :P :P

Theo bài viết của Bs NAH, 4 chử sau đọc là: Gia Cấp Nhân Túc


ImageImage