TDBS

Tiền thưởng của vua, thương nhân đúc cho lưu hành - loại Thật và Giả
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

TDBS

Post by 9PN » Sun 26 Dec, 2010 6:50 pm

Nghiên cứu về dòng "Tự Đức Bảo Sao" cũng vui. Theo sách thì dòng tiền xu lớn hơn 10 văn chỉ có tiền vua Tự Đức.
Đợt đúc đầu tiền 1848-1861.
Đợt đúc lần thứ 2: 1870

Một bài trả lời của ông Lục Thuận cho những năm đúc..
http://www.charm.ru/coins/vn/tuduc8van.shtml
9PN có 4 xu 60 văn khác trọng lượng và đường kính. Đường kính TO và nặng nhất thì có thể là lần đầu tiên. Đường kính Nhỏ và nặng nhất thì có thể là lần đầu tiên.


Tổng kết theo độ nặng. Nếu đúc 2 lần thì hình như không đúng. Có thể 3 lần đúc.

1) D: 49 mm, W = 40 grams
2) D: 49 mm, W = 35 grams

3) D: 47 mm, W = 32 grams

4) D: 43 mm, W = 19.8 grams
5) D = 42 mm, W = 18.3 grams

Hy vọng bói trúng nếu không đúng thì nhờ các bác bói giùm ah...


1) D: 49 mm, W = 40 grams: Đúc lần đầu tiên.

Nặng nhất, có thể SPECIMEN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


ImageImage
Image

2) D: 49 mm, W = 35 grams:
ImageImage
Image

3) D: 47 mm, W = 32 grams:

ImageImage
Image

4) D: 43 mm, W = 19.8 grams. Đúc lần cuối cùng.

ImageImage
Image

Lấy bài trên cho xu xuống đây. Xu này đúc lần cuối chắc là có nhiều...
9PN wrote:
Trọng lượng = 18.3 gram, D = 42 mm.


ImageImage.

Post Reply

Return to “Tiền thưởng Vàng, Bạc và Đồng dưới thời nhà Nguyễn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest