Đồng tiền vàng Thiệu Trị Và Minh Mạng

Tiền thưởng của vua, thương nhân đúc cho lưu hành - loại Thật và Giả
Post Reply
jaas
Posts: 2
Joined: Thu 30 Sep, 2010 8:24 am

Đồng tiền vàng Thiệu Trị Và Minh Mạng

Post by jaas » Thu 30 Sep, 2010 8:33 am

Chào các bác , chả là em lang thang trên net , thấy 3 đồng vàng thời Thiệu Trị và Minh Mạng . Không biết thật giả thế nào nhờ các bác xem hộ .
http://www.upanh.com/viewupload/id=tnpfaz
Các bác xem giùm em nha .. [/img]

Post Reply

Return to “Tiền thưởng Vàng, Bạc và Đồng dưới thời nhà Nguyễn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest