Thỏi Bạc

Tiền thưởng của vua, thương nhân đúc cho lưu hành - loại Thật và Giả
Post Reply
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Thỏi Bạc

Post by Chim Việt » Sun 13 Jul, 2008 2:02 am

Xin mời xem một vài hình ảnh về Thỏi Bạc.

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=445

Post Reply

Return to “Tiền thưởng Vàng, Bạc và Đồng dưới thời nhà Nguyễn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest