Tiền bạc Tự Đức Thông Bảo

Tiền thưởng của vua, thương nhân đúc cho lưu hành - loại Thật và Giả
Post Reply
concanoc
Posts: 72
Joined: Tue 06 Feb, 2007 11:32 am

Tiền bạc Tự Đức Thông Bảo

Post by concanoc » Sat 02 Jun, 2007 6:58 am

Concanoc mới có được một đồng tự dức thông bảo bằng bạc , nhìn thấy hơi ngờ ngờ những chắc là khong giả .
Đồng tiền khá mỏng manh , và lỗ vuông trên đồng tiền giống như là do đục lỗ

Image

Image

Post Reply

Return to “Tiền thưởng Vàng, Bạc và Đồng dưới thời nhà Nguyễn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests