50.000 năm 1990 - 1994 (pick 111 - 116)

Post Reply
User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

50.000 năm 1990 - 1994 (pick 111 - 116)

Post by vominhcuong » Mon 27 Oct, 2008 2:46 pm

50.000 năm 1990-1994 (pick 111-116) : kích thước bằng nhau
Mặt trước : tờ 1994 seri khá đẹp DT 73-01000

Image

Mặt sau : hầu như giống hệt nhau (trên 1990, dưới 1994)

Image
[URL=http://g.imageshack.us/img386/50ngan199 ... lt9.jpg/1/][IMG]
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “vominhcuong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest