10.000 năm 1990-1993 (pick 109-115)

Post Reply
User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

10.000 năm 1990-1993 (pick 109-115)

Post by vominhcuong » Mon 27 Oct, 2008 3:04 pm

Kích thước : pick 109 ngắn hơn
Màu sắc : pick 109 mặt sau in đậm hơn
Seri : số phát hành nhỏ bắt đầu bởi 0, riêng pick 109 bắt đầu bởi 00
Mặt trước
Image
Image

Mặt sau
Image
Image
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “vominhcuong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest