Nội quy diễn đàn

Nên xem điều lệ trước trước khi đăng ký hay xem bài viết, tư liệu và hình ảnh.
Locked
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Nội quy diễn đàn

Post by viet-numis » Sun 28 May, 2006 1:39 pm

1) Thảo luận
- Hòa nhã, tôn trọng người đối thoại. PM người đối thoại nếu cần thiết.
- Góp ý đúng tiêu đề của người giới thiệu.
- Dùng hình ảnh không phải của bạn thì nên cho biết từ đâu đến và để vào đúng mục "Tư liệu Tiền trên mạng"
- Vi phạm mục thảo luận sẽ bị xóa bỏ.
- Dùng nhiều tên thành viên khác nhau có thể bị xóa bỏ sau khi điều tra và có thể được mời ra khỏi diễn đàn.

2) Bản Quyền và Chủ Quyền
- Viet-Numis hoàn toàn không chịu trách nhiệm những bài và hình ảnh đăng trên diển đàn của Viet-Numis.
- Những thành viên và không thành viên của Viet-Numis dùng tư liệu và hình ảnh của diển đàn phải có sự thỏa thuận giữa 2 người.
- Tư Liệu và hình ảnh chỉ dùng cho sưu tầm và tìm hiểu lịch sử.
- Sao, in tư liệu và hình ảnh trên diển đàn cho mục đích kinh doanh thì phải có sự đồng ý và cho phép của thành viên sở hửu của bài viết hoặc hình ảnh.
- Những tư liệu và hình ảnh lấy từ trên mạng phải kèm theo nguồn gốc trước khi đăng lên diển đàn Viet-Numis. Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đối phương dùng luật pháp để giải quyết chủ quyền và bản quyền.

3) Phòng trưng bày
- Mọi thành viên của viet-numis, nếu muốn, đều có thể có phòng trưng bày.
- Thành viên có thể trưng bày toàn bộ hoặc một phần bộ sưu tầm của chính mình (không phải copy hoặc mạo nhận từ người khác).
- Tránh mở nhiều tiêu đề cùng thể loại nếu đã có tiêu đề trong phòng trưng bày rồi. Nên dùng phần "Trả Lời" để tiếp tục tiêu đề của mình đã viết.
- Ai có nhu cầu mở phòng trưng bày xin liên hệ viet-numis.

4) Bán đấu giá
Nếu viet-numis tổ chức bán đấu giá rồi thu phí, việc này đồng nghĩa với viet-numis phải đảm bảo chất lượng dịch vụ do mình cung cấp : tốc độ đường truyền, truy cập 24/24, giải quyết tranh chấp…viet-numis tự nhận thấy mình không đủ khả năng và thời gian để làm việc này, do vậy sẽ không có bán đấu giá .

5) Mua, trao đổi và bán tiền

• Với những thành viên thành viên có phòng trưng bày, việc mua,bán, trao đổi được thực hiện trong phòng Trao Đổi, Mua, Bán
Ai có nhu cầu mở phòng 1 phòng riêng, xin liên hệ viet-numis.

• Với những thành viên chưa có phòng trưng bày

- mua
Tìm trong các phòng trưng bày
Hoặc đăng thông báo "cần mua - cần trao đổi " trong mục "Trao đổi,Mua,Bán"

- Bán
Mỗi thành viên chỉ lập một chủ đề duy nhất trong mục "Trao đổi, Mua,Bán". Tên chủ đề bắt đầu bằng tên thành viên theo sau là dấu hai chấm.Đồng tiền nào bán xong thì đề đă bán hoặc xóa đi. Không đăng bán vào chủ để của thành viên khác.

• Với mọi thành viên

Chỉ trao đổi, thảo luận về giá cả, giải quyết mâu thuẫn qua pm (tin nhắn) hoặc email.

Các bài vi phạm những qui định trên sẽ bị xóa .

Thành viên có website riêng, muốn bán hàng, xin xem mục 6

6) quảng cáo rao bán
- Liên hệ Admin trước khi bạn muốn giới thiệu wedsite của bạn trên Viet-Numis.
- Được sự chấp thuận của Admin, thành viên có thể quảng cáo cho website riêng hoặc sản phẩm của mình tại viet-numis.com, với điều kiện cho phép viet-numis quảng cáo trên website của bạn ..

Locked

Return to “Nội Quy Diển Đàn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest