Sưu tầm tiền xu VNCH

Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Sưu tầm tiền xu VNCH

Post by Khải-SG » Sat 14 Sep, 2013 4:47 am

Cất hình vô đây, sau nầy nếu bán ăn còn có hình coi cho đỡ nhớ !

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Khải's Collection”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest