Tiền "ngôi sao" VNCH

Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Tiền "ngôi sao" VNCH

Post by Khải-SG » Sat 10 Sep, 2011 12:08 am

Cất vào đây. Biết đâu sau nầy nghèo bán mất không còn hình kỷ-niệm.

Image

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 07 Aug, 2013 3:03 pm

Trời đất ơi ! Ngoảnh lại thì đã gần 2 năm rồi không vào đây. Còn bộ tiền nầy thì đã bán mất từ lâu với giá $1,200. :cry:
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Khải's Collection”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest