Kỷ niệm 19-6: xem tem lính VNCH và Đồng Minh...

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Kỷ niệm 19-6: xem tem lính VNCH và Đồng Minh...

Post by nt » Wed 15 Jun, 2016 12:44 pm


1---Ngày Quân Lực VNCH:
Image
Image
2---Lực lượng chính quy:
Image
3---Quân dân cùng bảo vệ xóm làng:
Image
4---Lực lương Nhân Dân tư vệ bán quân sự:
Image
5---Người thương binh:
Image
6---Lưc lương Đồng Minh:
Image
Image
Nghe vải bản nhạc ý nghỉa:
-Ha Thanh Xuan: Qua cơn mê: https://www.youtube.com/watch?v=vvhLvXODGtM
-Huynh phi tiễn: Một mai giã từ vũ khí: https://www.youtube.com/watch?v=7Ce1UPKhBvo
xxxxxxxxx
22-12 sẽ coi tem hình bộ đội NDVN.....

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest