Sưu tầm USD với chữ ký..P4..Collect US Courtesy Autograph notes..

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P4..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Sat 18 Feb, 2017 12:03 pm

14---Những tờ tiền USD block 4 un-cut có chữ ký.....Đã chấm điểm:
2---1 USD block 4 un-cut sheet:
1USD series 2006 với chữ ký của:
--Giám đốc Ngân Khố: Anna Escobedo Cabral
--Bộ trưởng Tài chánh: Henry Merritt "Hank" Paulson, Jr.

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: Sưu tầm USD với chữ ký..P4..Collect US Courtesy Autograph notes..

Post by nt » Sun 19 Feb, 2017 5:53 pm

14---Những tờ tiền USD block 4 un-cut có chữ ký.....Đã chấm điểm:
3---10 USD block 4 un-cut sheet:
10 USD series 2003 với chữ ký của:
--Giám đốc Ngân Khố: Anna Escobedo Cabral
--Bộ trưởng Tài chánh: John W. Snow

Image

:roll: :lol: =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest