VIỆTNAM: NGÂN PHIẾU THANH TOÁN

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

VIỆTNAM: NGÂN PHIẾU THANH TOÁN

Post by nt » Fri 03 Oct, 2008 10:43 am

Những tờ NPTT phát hành đề thay thế cho tờ bạc lớn, Nó luôn đứng trước tờ bạc lớn đang lưu hành theo thời điểm.
Không biết NPTT phát hành theo tiêu chuẩn nào: Tam, Lục cá nguyệt hay theo năm??? Nhưng cách in thì cũng đầy đũ tiêu chuẩn của tờ giấy bạc được phát hành.:roll:
Chúng ta đã từng được ngắm nnghía những tờ NPTT trên mạng với các thời kỳ khác nhau như trong trang:
Sở hữu của Sema trên mạng art-hanoi.com gồm:
Loại 5000.000d gồm:
Phát hành: 1993----Hết Hạn: : 30-4-1994
P-H- 1995---- H-H - : 31-1-1996.
P-H- 1996---- -H-H- : 31-7-1997
P-H- 1997---- -H-H- : 31-1-1998.
P-H- 1998 ---- -H-H- : 29-4-1999.
P-H- 1999---- -H-H- ; 29-2-2000
P-H- 2000---- -H-H- ; 31-8-2000
Loại 1.000.000d gồm:
Phát hành: 1993----Hết Hạn: : 30-9-1993
P-H- 1995---- -H-H- : 31-3-1996.
P-H- 1996---- -H-H- : 31-8-1996.
P-H- 1996---- -H-H- ; 31-1-1997.
P-H- 1999---- -H-H- : 30-9-1999
P-H- 2000---- -H-H- : 31-2-2001.
P-H- 2001---- -H-H- : 30-11-2001.
P-H- 2001---- -H-H- : 31-3-2002
Loại 5.000.000đ Gồm:
Phát Hành: 1996---- Hết Hạn: : 30-4-1997.
P-H- 1999---- -H-H- : 29-2-2000
P-H- 2000---- -H-H- : 31-7-2000
Sở hữu của bác Kim Sơn trên mạng Vietnumis gồm có:
LOẠI 1.000.000d gồm: Phát Hành; :1992----Hết Hạn : 20-3-1993.
LOẠI 5.000.000d gồm: P-H- :1992-----H-H : 20-4-1993.
LOẠI 1.000.000d gồm : P-H- :1992-----H-H : 20-3-1993
LOẠi 5.000.000d gồm: P-H- :1994----H-H : 31-8-1994.

Chủ trương cố gắng không đưa những hàng đã có, Làm nhàm chán người đọc, Hơn nữa muốn góp phần bổ xung danh sách loai NPTN này cho được đầy đủ, hữu ích cho những người muốn làm catalog sau naỳ.!! Em đưa ra mầy mẫu NPTT, không nằm trong danh sách nêu trên để bổ xung gồm:
LOẠI 500.000d gồm 2 tờ:
Phát Hành: : 1998----Het Hạn: 30-11-1998.
P-H- : 2000---- H-H : 28-2-2001.
LOẠI 1.000.000 gồm 2 tờ :
Phát Hành: : 1997---- Hết Hạn: 31-8-1998
P-H - : 1998---- H-H- : 31-12-1998.
LOẠI 5.000.000d gôm 2 tờ:
Phát Hành : 1998----Hết Hạn : 30-9-1998.
P-H- : 1999---- H-H- : 30-6-1999.

LOẠI 500.000DVN:
Image
Image
LOẠI 1.000.000DVN:
Image
Image
LOẠI 5.000.000DVN:
Image
Image

Bác nào có những tờ khác so trong danh sách, xin bổ xung cho được vui vẻ cả làng...!!!!!

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests