Giáo Hòang Key chain...Pope key chain...

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Giáo Hòang Key chain...Pope key chain...

Post by nt » Wed 30 Sep, 2015 11:17 am

Dư âm của chuyến viếng thăm Mỹ và họp mặt Gia Đinh Công Giáo tòan thế giới năm 2015 tại bang Pensyvania do Pope Francis chủ trì, hãy còn vang dội tới ngày nay...
Có vài Key chains có liên hệ tới Giao Hoàng...Trưng đây cho bà con chiêm ngưỡng:

ImageImage

Image
Image

Image

Happy Collecting :roll: :lol: =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest