Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm và nổi tiếng: Completed 100USD series 1928-Bài số 27

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm và nổi tiếng: Completed 100USD series 1928-Bài số 27

Post by nt » Sat 18 Apr, 2015 12:39 pm

Sau một thời gian dài chờ đợi và canh trong các show Tiền hay trên Ebay...
Bây giờ mới có thể hoàn tất được loại tiền 100 USD series 1928..
Series này có một số District rất khan hiếm vì thời gian và số lượng phát hành ít.....Hơn nữa 100 USD là đơn vị lớn, ít ai chịu gữi để dành... :shock:
Như tờ 100 USD series 1928 district 11 (Dallas) , theo tổng kết của dealers tiền thì tờ tiền này hiện hữu chỉ còn 78 tờ.??? Một vài số khác cũng cùng tình trạng như vây.... :roll: Chẳng biết có đúng như vậy không.???? Nếu đúng thì là dịp may hốt bạc hay huề vôn.... :o =D>
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

HAPPY COLLECTING... =D> :lol: :roll:

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest