Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm / Nổi tiếng:Com

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm tiền Hoa Kỳ loại Hiếm / Nổi tiếng:Com

Post by nt » Tue 28 May, 2013 2:00 pm

Tiền US National Currency type II này về tổng thể cũng giống như tiền loại Type I (bài số 23), nhưng có vài điểm khác chút xíu là:
1---Tiền đều do các nhà bank thuộc Liên bang [The Federal Reserve Bank] tại từng tiểu bang phát hành.
2---Thay vì các số chỉ bank charter được thay bằng các mẫu tự cái: A-B-C...mầu đen lớn , tại 4 góc trên mặt chính của tờ giấy bạc để chỉ tên nhà bank phát hành. Đây có thể là loại tiền giấy đầu tiên dùng mẫu tự đề chỉ nơi phát hành như giấy bạc ngày nay:
-A=Boston.
-B=New York
-C=Philadelphia.
-D=Cleveland
-E=Richmond.
-F=Atlanta
-G=Chicago.
-H=St Louis
-I=Minneapolis.
-J=Kansas City.
-K=Dallas.
-L=San Francisco.
Brown Seal và brown Serial nunbers:
Image
Image
Image
Image
Image
Mặt sau hình ảnh như loại tiền ngày nay, Không có in hàng chữ: "IN GOD WE TRUST"
Giấy 5 usd=Hình Lincoln Memorial.
Giấy 10 usd=Hình US Treasury Building.
Giấy 20 usd= Hình The White House.
Giấy 50 usd=Hình điện Capitol
Giấy 100usd=Hình nhà Independence Hall

Loại tiền type II này hiếm thấy và cao giá hơn loại Type I .


:roll: :lol: :lol: :-({|=

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest