Sưu tầm tiến Hoa Kỳ loại Hiếm/nổi tiếng:Completed ̀50 USD series 1928.Bài số 24

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Sưu tầm tiến Hoa Kỳ loại Hiếm/nổi tiếng:Completed ̀50 USD series 1928.Bài số 24

Post by nt » Wed 08 May, 2013 7:44 pm

50 Dollars series 1928 với đủ bộ 12 số của District seal. Mang hình Tổng Thống thứ 18th Ulysses S.Grant
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Mặt sau như nhau. Hình tòa nhà Quốc Hội Điện Capitol tại Washington DC.. Không có thêm hàng chữ:IN GOD WE TRUST.

Image
Một vài số khó kiếm vô cùng....????
HAPPY COLLECTING...
:roll: :lol: :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest