TIỀN KỶ NIỆM PHI--PHILIPPINO COMMENMORATIVE NOTES

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIỀN KỶ NIỆM PHI--PHILIPPINO COMMENMORATIVE NOTES

Post by nt » Tue 09 Nov, 2010 8:42 pm

Nước Phi Luật Tân đã cho phát hành nhiều loại tiền kỷ niệm..:D
Những tiền kỳ niệm này đa số là những tờ tiền được phát hành thường kỳ trước và chỉ in thêm con dấu vào tờ tiền này là thành tiền kỷ niệm .Rất ít khi tiền kỷ niệm được phát hành với những designs riêng biệt.
Những đồng tiền kỷ niệm đã phát hành :
1---Kỷ niệm chuyến Viếng thăm Mỹ ngày Sept-15/23-1986 của Tổng Thống Phi Corazon Aquino-Phát hành năm 1986.,
Image

2---Kỷ niệm Hội đồng công giáo II-Jan 20-Feb 17 1991- Phát hành 1991:
Image

3---Kỳ niệm về ngày quyền phụ nữ 1990- Phát hành 1990:
Image

4---Kỷ niệm 40 năm Ngân Hàng Trung Ương Phi 1949-1989-Phát hành 1989:
Image

5---Kỷ niệm Lòng can đảm tại LorenzoRuiz- Oct -18-1987.??? _Phát hành 1987:
Image

6---Kỷ niệm 50 năm ngân hàng Trung Ương Phi 1949-1999- Phát hành 1999:
Image

7--Kỷ niệm 100 năm viện Đại học Quốc Gia Phi 1908-2008-Phát hành 2008:
Image

8---Kỷ niệm 60 năm Ngân hàng Trung Ương Phi..1949-2009--Bộ này gồm 6 tờ: 20-50-100-200-500-1000 pesos--Đã trình bầy đầy đủ trong bài kỳ trước:
Image

Còn vài tờ kỷ niệm nữa ...sẽ trình bầy sau.... :oops:

Have Fun..!!! :D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 22 Mar, 2011 12:21 am

Năm 2011 Phi phát hành thêm một tờ tiền kỷ niệm 400 năm ngày thành lập Viện đại học Santo Tomas .
Dùng tờ 200 Pesos in đè hàng chữ: UST 400, 1611-2011 UNENDING GRACE" với chữ ký của B.S Aquino III.. ..Lượng phát hành có hạn....
( just released in celebration of the 400 years anniversary of the University of Santo Tomas )


Image

:-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 12 Apr, 2011 10:04 am

1----Tiền kỷ niệm chuyến viếng thăm Phi của Đức Thánh Cha John Paul II, tháng 10 năm 1981:
...........................Image

2---Tiền kỷ niệm Ngày tuyên thệ nhâm chức Tổng Thống Phi của ông F. Marcos , tháng Giêng năm 1981:

----------------------Image
:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest